דוח תזרים מזומנים

דו"ח תזרים מזומנים –  חשוב?….הכי חשוב!!
ומה קשור הבנק? קשור מאד…מאד.
הרבה מאד עסקים וחברות , הגיעו לחדלות פירעון בעודן מרוויחות !!
הייתכן? ועוד איך שייתכן. ואפילו מוסבר, ויש דרך להימנע מכך.
והנה כמה זה קל, אבל חייבים להתמיד. כנסו לפרטים במאמר זה. חשוב.
זהו מאמר על הפרטים הקטנים – ומשמעותם עבורכם בתזרים המזומנים,
וכך גם ביחס של הבנק אליכם. כי הדבר שהבנקים לא אוהבים – זה הפתעות, אבל על כך במאמר נפרד…
דו"ח תזרים מזומנים הנו כלי ניהולי מהמדרגה הראשונה לכל בעל עסק שרוצה להצליח.
חשיבות דוח זה היא כל כך גדולה שיש עסקים רווחיים, אשר קורסים ונכנסים להליכי פשיטת רגל עקב ניהול תזרים מזומנים כושל, או גרוע מכך –  פשוט כי לא נוהל . . . .
אחת הסיבות העיקריות לכך – חוסר התאמה בין מועדי התקבולים מהלקוחות , למועדי התשלומים לעובדים, ספקים, מוסדות והלוואות.
הפעם נתמקד במה כולל הדו"ח וכיצד ניתן להכין סקיצה פשטנית של תזרים מזומנים.
ראשית, דו"ח תזרים מזומנים הנו דו"ח שמיועד לתכנן תזרימי מזומנים עתידיים (שבוע, חודש, חודשיים, רבעון, שנה ולעיתים אף יותר)
דבר נוסף, באמצעות הדוח ניתן לזהות ל"ימים קשים", של מחסור במזומנים, ולהיערך בהקדם.
מבנה הדוח הנו פשוט, אך יחד אם זאת חייב להיות מדויק. יש לרשום את כל התקבולים הצפויים לנו לפי תאריכים וכן את כל התשלומים שעלינו לשלם לפי תאריכים.
מהם תקבולים? – כל זרימת כסף פנימה לחברה –

תקבולים מלקוחות בגין הפעילות העסקית השוטפת (מזומנים, אשראי, שיקים דחויים).
תקבולים בגין הלוואות שהעסק צפוי לקבל בגין הלוואות ( מבעלי החברה, בנקים ).
מענקים שהעסק צפוי לקבל ( משרדי ממשלה, מדען ראשי, עריה/מועצה מקומית).
תקבולים עתידיים בגין מכירת רכוש רבוע ( נדלן, ציוד ומכונות, כלי רכב וכיו"ב).
תקבולים בגין השקעות בעלים.

מהם תשלומים? – כל זרימת כסף מחוץ לחברה –

תשלומים לספקים בגין הפעילות העסקית  )שקים דחויים, כרטיסי אשראי לשלם)
תשלומים לעובדים בגין משכורת ( נטו)
תשלומים למוסדות ( מס ערך מוסף, מס הכנסה, ביטול לאומי, חברות ביטוח בגין פנסיות לעובדים וקרן השתלמות)
תשלומי הלוואות – בהתאם ללוחות סילוקין.

אז איך עושים את זה ??

דבר ראשון –
לוקחים את היתרה בבנק וממנה מתחילים. זוהי יתרת הפתיחה שלנו.

לאחר מכן –
יש לרשום באופן פרטני את כל התקבולים הצפויים לפי תאריכים – רצוי להבחין בין תקבולים מובטחים (שיקים, מענקים) לבין תחזיות וצפי.
יש לרשום באופן פרטני את כל התשלומים הידועים והחזויים לפי תאריכים.
יש לרשום את כל החזרי ההלוואות לפי תאריכים בהתאם ללוחות הסילוקין.

התוצאה המתקבלת היא יתרת החשבון בכל יום בהתאם לכל הנתונים שהוזנו.

חזרה למרכז הידע >>