למה צריך מנהל כספים?

יש לי רו"ח מבקר. מה אני צריך גם מנהל כספים???

מנהלי ובעלי חברות ועסקים שואלים את עצמם את השאלה הזו בכל פעם שאני או מי מחבריי למקצוע פונה אליהם בהצעה.
אז הנה, הכנתי לכם מספר כלים לקבלת ההחלטה.בכל חברה ועסק, משאב הכסף – מצוי במחסור.
מכאן שבקרה, ניהול ופיקוח על משאב זה הינן פעולות החיוניות ביותר. הכרחיות.
רואה החשבון המבקר, אינו עוסק בכך. בכלל. אז מי באמת עושה זאת?
מנהל הכספים, (CFO), פנימי או חיצוני, הינו המוביל זאת. בתיאום ובשיתוף פעולה מלא עם הבעלים, עליו לקצר את הדרך, לחסוך, לייעל, ולסייע ככל יכולתו על מנת שהמנהל ישיג את יעדיו במחיר הזול ביותר.
מנהל הכספים חייב כמובן לפעול בהתאם למדיניות החברה ולפי דרישות בעלי החברה.
לעניות דעתנו – אין חשוב מכך, לרוצים למקסם רווחים.רואה החשבון המבקר ממונה בכל חברה מכוח חוק החברות, ותפקידו לבצע ביקורת על דוחותיה הכספיים של החברה ולחוות דעה עליהם.
רואה החשבון המבקר חייב להיות עצמאי ובלתי תלוי בחברה המבוקרת על ידו וזאת בכדי שיוכל לתת חוות דעת בלתי תלויה ונקייה משיקולים זרים.

תפקידיו ואחריותו של מנהל הכספים, אותם לרואה החשבון המבקר אסור לבצע עקב דרישת אי התלות: 

ניהול תזרים המזומנים בחברה – ניהול נכון של התזרים מייעל את ההתנהלות הפיננסית בחברה. חוסך כסף. מגדיל את המוניטין אל מול הבנק ובכך מייצר את המנוף הפיננסי החשוב כל כך.
ניהול תקציב פעילות החברה. תכנון, ניהול ובקרה תקציבית הן הכלי המרכזי למניעת "הפתעות" לבעל העסק, מניעת הצורך לעסוק ב"כיבוי שריפות", השנוא והמסוכן כל כך.
פיקוח ובקרת התהליכים בחברה (תהליכי ייצור, תהליכי תמחור וכיו"ב) – הצמחת רווחי החברה, אחריהם נתחיל לראות עודפי מזומנים, שיאפשרו תהליכי צמיחה.
תקשורת עם גופים חיצוניים – תקשורת מקצועית עם בנקים, חברות אשראי, חברות ביטוח וכיו"ב, תביא לצמיחת מוניטין החברה בעיני גופים אלה, שיספקו שירות ומחיר טובים יותר לעסק שלנו.
ליווי פיננסי על בסיס קבוע  = מנוף להצלחה.

בזמן זה, באחריותו של רואה החשבון המבקר:

בקורת הדוחות הכספיים השנתיים של החברה
ייצוג מול רשויות המס (מס הכנסה, מס ערך מוסף, ביטוח לאומי)
הכנת דוחות מיוחדים לצרכים שונים, אשר מצריכים את חתימת רואה החשבון המבקר (דוחות למדען הראשי, דוחות למרכז ההשקעות, דוחות רווח והפסד משוערים לבנקים ועוד)

את רואה החשבון המבקר – חייבת החברה למנות על פי חוק החברות
את מנהל הכספים שלכם – אתם רוצים ויכולים לבחור!

חזרה למרכז הידע >>