פנסיית חובה לעצמאיים

לאחרונה אישרה ועדת העבודה והרווחה את חוק פנסיה חובה לעצמאיים. בהמשך לצו ההרחבה שמחייב כל מעסיק במשק להפקיד עבור עובדיו הפקדות לביטוח פנסיוני.
ציבור העצמאים בישראל עומד על כ-400,000 אנשים, ומהווה כ- 12.5% מציבור המועסקים ישראל. מסקרים שנערכו בנושא התברר כי כ- 40% מהעצמאים לא חוסכים לפנסיה.
על מנת למנוע נטל על קופת המדינה בעתיד נחקק חוק פנסיה חובה לעצמאיים.

  • מי חייב?

כל עצמאי בין הגילאים 21-55.

  • כמה זה עולה לי?

4.45%  מההכנסה החייבת מהשקל הראשון ועד לגובה מחצית השכר הממוצע במשק (כ-5,000 ₪).
12.55% על כל שקל מעל מחצית השכר הממוצע במשק ועד לגובה השכר הממוצע במשק (בין 5,000 ₪ לערך ועד 10,000 ₪ לערך).

דוגמא 1 –
הכנסה חייבת לשנת 2017 הסתכמה ב- 4,500 ₪ לחודש בממוצע.
הפקדה צריכה להיות בגובה – 4.45%*4,500 ₪  כלומר – 202 ₪ לחודש.

דוגמא 2 –
הכנסה חייבת לשנת 2017 הסתכמה ב- 8,500 ₪ לחודש בממוצע.
הפקדה צריכה להיות בגובה – 4.45%*5,000 ₪   ועוד (8,500-5000)*12.55%
כלומר – 225+439 סה"כ – 664 ₪ לחודש.

1. יש לציין כי סכום התקרה עוגל לצורך נוחות החישוב, על מנת לחשב את החישוב  המדויק ניתן לפנות אלינו ונשמח לעמוד לרשותכם.
2. הסכום המקסימלי למי שהכנסתו החייבת היא השכר הממוצע במשק או למעלה מזה הוא 822 ₪.

  • האם דמי ביטוח לאומי ישתנו בעקבות ההפקדות לפנסיית חובה לעצמאים?

התשובה היא חיובית.
הפחתת דמי ביטוח לאומי עד 60% מהשכר הממוצע במשק ל – 2.87% (במקום 6.72%).
העלאת דמי ביטוח לאומי מעל 60% מהשכר הממוצע במשק ל- 12.85% (במקום 11.23%).

  • מה הסנקציה למי שלא יפקיד לפנסיה?

נכון להיום הסנקציה שתוטל על מי שלא יעמוד בהוראות החוק היא קנס בגובה 500 ₪. אך ייתכן שזה יחל משנת 2018, לאחר ששנת 2017 תהיה שנת מבחן.

  • מהן ההטבות שיינתנו לעצמאים בגין ההפקדה לפנסיה?

ניכוי וזיכוי בגמל – תקרת הזיכוי גדלה ל- 5.5% (קודם – 5%).

  • מה קורה אם סוגרים את העסק?

ניתן למשוך עד שליש מסך ההפקדות בקופה, או 12,230 ₪ לשנה כפול מספר השנים, כנמוך, בדומה לעובד שכיר המסיים את עבודתו.

לסיכום –
חוק פנסיה חובה לעצמאיים בא להיטיב עם העצמאים, ובעקרון הוא חיובי. מטרת החוק היא לדאוג לציבור העצמאים הגדול שקיים במדינה בעת יציאתו לפנסיה. ההמלצה היא לפנות למנהל כספים בטרם מפקידים וזאת בשביל למצות את מלוא ההטבות הגלומות בחוק.

חזרה למרכז הידע >>