שירותי המשרד

ניהול כספים

ניהול הכספים בעסק הינו מונח בעל משמעות רחבה אשר כוללת בתוכה הן את התחום החוץ ארגוני והן את תחום הפנים ארגוני, ומשלב בתוכו פרמטרים אשר לעיתים בעלי היבט כספי ולעיתים ללא בעלי היבט כספי.
בכל חברה גדולה יש מנהל כספים אשר אחראי בין היתר על אסטרטגיות מימוניות וכלכליות עם ראייה לטווח ארוך, קשר לרואה החשבון החיצוני של החברה, אחראי על מחלקת הנהלת החשבונות של החברה, דוחות תזרים, הדוחות שכר, קשר עם בנקים וגורמי מימון שונים.
אנחנו נותנים שירותים אלו לכל עסק במיקור חוץ, תוך התאמת "חליפה כספית" לעסק, בהתאם לצרכיו באותה נקודת זמן.

 

 

ייעוץ פיננסי

ייעוץ פיננסי כולל בתוכו את כל המרכיבים התקציביים של העסק – תמחור, תזרים מזומנים, הלוואות וכל הנגזר מהם.
בנית תקציב הינה משמעותית ביותר לכל עסק. התקציב משקף את צפי ההכנסות, ההוצאות והרווח שנגזר מהם לתקופה של שנה, שנתיים, שלוש שנים ואף חמש שנים או יותר.
בקרה על התקציב, הנו חשובה עוד יותר, ועל ידי כך ניתן לזהות עמידה/אי עמידה ביעדים בזמן אמת תוך כדי תיקון ושפור בזמן אמת.
באמצעות ניהול תקציב, על ידי איש מקצוע שזה תחום עיסוקו, ניתן לסייע בעמידה בייעדי העסק – וכך ניתן להגיע למקסימום הרווח, ולחסכון כספי משמועתי.

 

 

ייעוץ למבנה האשראי של העסק

התאמת מבנה המימון וצורתו לדרישות העסק.
מימון החברה יכול להיות מהון עצמי של בעלי המניות או הון זר (בנקים, חברות ביטוח, גורמים אחרים).
לכל סוג של מימון יש יתרונות וחסרונות הנובעים מפרמטרים שונים אשר משתנים מחברה לחברה, ומותאמים באופן אישי.
מבנה האשראי של העסק יכול להיות מורכב מאשראי בנקאי, אשראי חוץ בנקאי (חברות אשראי, חברות ביטוח, קרנות שונות שנועדו למטרה זו ) – הבחירה בסוג האשראי חייבת להיות מלווה על ידי איש כספים מיומן ומקצועי אשר יכול לתת את ההיבטים המתאימים ביותר לעסק.

 

 

ניתוח דוחות כספיים

בעת ניתוח דוחות כספיים יש לדעת לאיזו מטרה מבצעים את הניתוח, שכן הפרמטרים הם רבים ואפשרויות הניתוח כמעט בלתי מוגבלות.
יש לבחון האם מטרת ניתוח הדוחות הכספיים היא לצורך בעלי מניות, משקיעים פוטנציאלים, בנקים, רשויות המס, רשויות פיקוח (בקורת מדינה, בקורת משרדים ממשלתיים )
דרך ניתוח הדוחות נלמד על איכות פעילות העסק ותוצאותיו.
בדיקת היחסים הפיננסים השונים נותנת ראיה נוספת לביצועי החברה.
דרך ניתוח הדוחות הכספיים ניתן למצוא את חוזקות וחולשות החברה, וכך ניתן גם לדעת היכן הכי נכון להשקיע והיכן צריך לשפר.

 

 

תזרים מזומנים

מעקב ובקרה מובנים על תזרים המזומנים בעסק.
תזרים המזומנים בעסק שקול לחמצן בגוף האדם, ללא ניהול ופיקוח מושכל של תזרים המזומנים של העסק, לא יוכל העסק לשרוד.
התזרים מעיד על היכולת לשלם בזמן לספקים, עובדים, הלוואות וגם לבעל העסק.
ניהול תזרים מזומנים על ידי איש מקצוע יכול לתת כלים לבעל העסק לגלות מתי עלולים להיות "בורות" בתזרים ומתי עשויים להיות עודפים, וכך ניתן להתכונן לכל אחד מהאירועים הללו בהתאם.
תכנון נכון של תזרים המזומנים נותן כלים לבעל החברה מתי יכנסו התקבולים מהלקוחות או יפרעו השיקים הדחויים, וכך ניתן לתכנן את מועד התשלומים ואת היקף האשראי הנחוץ לעסק.

 

ייעול עסקי

ייעול ההוצאות ועלויות העסק ע"י מתן פתרונות רלוונטיים ונכונים. בחינת סעיפי ההוצאות השונים, תוך שימת דגש על נחיצות ההוצאה מבחינת התכנות וכן האם היא סבירה ביחס להכנסות החברה.
הוצאות שכר, הנה אחת ההוצאות המשמעותיות בכל עסק, אך יחד עם זאת מאוד מורכבת ורגישה, קיצוץ בהוצאות שכר באופן לא מקצועי ומבוקר עלול לגרור תביעות משפטיות מצד העובדים. לכן, כאשר מתכוונים לקצץ בהוצאות שכר יש להתייעץ עם איש מקצוע אשר בקיא בתחום ויכול לכוון ולעזור באיך ניתן לבצע את הקיצוצים הנדרשים.
כך יש לעשות בעת החלטה על קיצוץ בכל הוצאה עסקית.

 

תמחור והמחרת מוצרים ופרויקטים

תמחור מוצרים, שירותים ולקוחות
תמחור מדויק של עלויות המוצרים והשירותים שהעסק מוכר תוך שקלול כל העלויות (ישירות, ייצור, שיווק, הנהלה ומימון) כדי להבין מה המרווחים העסקיים ומה הרווחיות.

המחרת מוצרים ושירותים
קביעת מחירי המכירה של מוצרי/שירותי העסק ביחס למחירי השוק, עונתיות, המתחרים ועוד מרכיבים, בכדי להגיע למחיר המכירה האופטימלי.

 

ליווי בנקאי

עבודה בצמוד עם העסק מול הבנקים על מנת לקבל תנאים מתאימים ביותר.
הבנת השפה הבנקאית חשובה ביותר בעיקר בעת לקיחת הלוואה או הגדלת אשראי, בנקאים לוקחים ברצינות יתר בעלי חברות אשר מעסיקים אנשי מקצוע כמנהלי כספים, מה שעשוי לשפר את סיכויי קבלת הבקשות של החברה.

 

 

בדיקת חברות לפני רכישה

רכישת חברה/ זיכיון/ עסק/ נדל"ן הנו פרויקט מורכב ומסובך אשר דורש משאבים רבים של זמן, כסף, אנרגיה ועוד. לפני שנכנסים לפרויקט שכזה חשוב להתייעץ עם איש כספים מקצועי וניטרלי על מנת שיבחן את העסקה בפן הכלכלי נטו.
רכישה מסוג זה הנה מורכבת ולעיתים קרובות גורמת לרוכש להשקיע ממיטב כספו אשר חסך במשך שנים, פצויי פיטורין/פרישה, ירושה או לחילופין באמצעות הלוואה משמעותית אשר ההחזר שלה אמור להיות דרך רווחי העסק הנרכש.
לכן יש לערוך בדיקה עם איש כספים מקצועי אשר יבדוק את העסקה בשלושה פרמטרים עיקריים –
1. התכנות וכדאיות העסקה – האם העסקה היא כדאית והעסק הנרכש הוא רווחי ועונה לצפיות הרוכש.
2. ממון העסקה – כאמור לעיל, על ידי מימון עצמי, מימון זר או שילוב של שניהם.
3. החזר המימון – זהו הפרמטר החשוב ביותר! יש לתכנן מראש כיצד מתעתדים להחזיר את ההלוואות בגין הרכישה ( גובה החזר חודשי, מספר תשלומים, שעור הרבית וכיו"ב).